2023 - 2024 Travel Teams

U10 Boys

Coach: Kent Metzler

Asst. Coach: Ty Williams

U12 Boys

Coach: Martin Ayers

Asst. Coach: Matt Wood

Coming Soon…

U14 Boys

Coach: Ty Williams

Asst. Coach: Kent Metzler

U16 Girls

Coach: Kent Buohl

Asst. Coach: Randy Simmons & Matt Holub

U19 Girls

Coach: Gary Fisher

Asst. Coach: Kent Bouhl